HomeProjecten Spiekweg en Nijkerkerweg te Zeewolde

Spiekweg en Nijkerkerweg te Zeewolde

Spiekweg en Nijkerkerweg te Zeewolde

Het wegdek van de Spiekweg en de Nijkerkerweg in Zeewolde waren toe aan een onderhoudsbeurt. Op een aantal locaties scheurde de verhardingsconstructie en verzakte deze. De gebreken aan de Spiekweg en Nijkerkerweg zijn hersteld in Juni / Juli 2011.

Het werk Spiekweg

De bovenste en gescheurde lagen asfalt van de verhardingsconstructie worden verwijderd en vervangen door nieuwe lagen asfalt. Tegelijkertijd wordt het weggedeelte aan beide zijden met ongeveer 0,50 meter verbreed. Zo is er meer ruimte voor het verkeer om elkaar te passeren en ontstaat er ruimte om maatregelen te nemen. Deze zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Daarna wordt de weg duurzaam en veilig ingericht door:

  • het verbreden van de weg ;
  • het aanbrengen van dubbele strepen in het midden van de weg;
  • het verruwen van de kantstroken;
  • het aanbrengen van glasbollen in de kantstroken.

Het werk Nijkerkerweg

De bovenste lagen asfalt worden vervangen van de weg tussen de rotonde Gooiseweg en de rotonde Spiekweg. Beide zijden van de weg worden verbreed. Na het verbreden en asfalteren van de weg wordt de markering aangebracht samen met de verruwing van de kantstroken en glasbollen. Als laatste worden de bermen netjes afgewerkt. Binnen afzienbare tijd wordt er ter hoogte van de rotonde Spiekweg een benzinestation gebouwd in de strook tussen de Nijkerkerweg en het Nijkerkerpad. Hiervoor worden alvast voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

De rotonde Spiekweg krijgt ook nieuw asfalt en de vormgeving van deze rotonde wordt enigszins aangepast. De rotonde wordt hierdoor beter berijdbaar, vooral voor (lange) vrachtauto's. Op een later tijdstip wordt de (groen)inrichting van het middeneiland van de rotonde vervangen.

Tot slot wordt ook hier de toegankelijkheid van het openbaar vervoer verbeterd. De perrons bij de bushalteplaatsen nabij de rotonde Spiekweg worden hoger, breder en krijgen een hellingbaan. Daarnaast worden de tegels in de looppaden naar de perrons vervangen door een cementbeton verharding.

Hoeveelheden in korte tijd

De verwerkte hoeveelheden in dit project bedroegen:

  • freeswerk: 56.000 m2
  • aanbrengen asfaltverhardingen: 13.000 ton
  • aanbrengen betonverhardingen: 6000 m2
  • De werkzaamheden zijn in ca. 1,5 maand verricht.

Feiten & cijfers

Meer weten over dit project?

Contact R. Kolijn » Bezoek de projectwebsite »
+