HomeProjecten “Wij waren bang dat Bruil Infra te groot zou zijn voor deze klus”

“Wij waren bang dat Bruil Infra te groot zou zijn voor deze klus”

Wageningen

Bruil Infra in gesprek met Rijnvallei na afronding van de werkzaamheden op het terrein aan de Grebbedijk te Wageningen.

Bruil infra heeft in het najaar van 2010 in concurrentie een werk aangenomen bij Rijnvallei te Wageningen. Rijnvallei is een coöperatief land- en tuinbouwbedrijf met mengvoederbedrijven in Barneveld, Lienden en Wageningen.  Het terrein in Wageningen waar naast mengvoederproductie ook een grote op- en overslag van grondstoffen actief is, was toe aan een grote onderhoudsbeurt. Dit omdat ondermeer het naastliggende terrein van een voormalig garagebedrijf was aangekocht.  Door de hoogteverschillen tussen beide terreinen, de verschillende soorten verhardingen en de logistiek van het terrein was dit voor Rijnvallei aanleiding voor deze reconstructie.

Bert van Maren van Rijnvallei: "We konden twee dingen doen: Een adviesbureau een bestek laten maken of zelf een aantal uitgangspunten formuleren met daaraan gekoppeld een aantal gewenste kwaliteitsniveaus. Wij hebben voor het laatste gekozen. Zeker te meer omdat dan de ontwerpverantwoordelijkheid bij de aannemer komt te liggen. Van de aannemers die wij benaderd hebben heeft Bruil Infra dit het beste opgepakt. Meteen nadat wij de uitvraag hebben gedaan zijn zij actief geweest om het werk naar zich toe te trekken".

Voor de engineering van het werk schakelde BRUIL Infra GAIM bv in. In de aanbiedingsfase is veel geïnvesteerd om een zo goed mogelijke, maar vooral ook passende aanbieding neer te kunnen leggen. Harry Weidema van BRUIL Infra: "Het verleden heeft bewezen dat de samenwerking met GAIM succesvol is. De specialistische kennis bij GAIM van ondermeer asfalt en (vloeistofdichte) betonverhardingen biedt zeer zeker voordelen. Zo kom je professioneel over bij de klant en je kunt met minder risico een aanbieding doen. In de voorbereiding is het een investering, maar deze verdien je in de uitvoering zeker terug. "

GAIM heeft onder andere het gehele terrein digitaal ingemeten, boringen verricht en vervolgens een hoogteplan gemaakt. Om het geheel af te kunnen prijzen zijn de hoeveelheden nauwkeurig bepaald en zijn leveranciers ook in de aanbiedingsfase bij het ontwerp betrokken geweest. Tevens is het geheel verwerkt op tekening en aangeboden aan Rijnvallei.

"De scherpe prijs van BRUIL Infra en de energie die zij in het realiseren van hun  aanbieding staken, bood ons het vertrouwen het werk aan BRUIL Infra te gunnen. Wij waren namelijk bang dat BRUIL Infra te groot zou zijn voor deze klus".

Voorbereiding

Nadat BRUIL Infra het werk had aangenomen begon de voorbereiding van het werk. GAIM bv heeft de tekeningen verder uitgewerkt. Naast het aanbrengen van het asfalt ca 9000m2 (3500 ton) moesten ook nog een vloeistofdichte wasplaats van beton en een betonplaat van 280m2 aangebracht worden. Een harde eis van Rijnvallei was dat de fabriek in productie moest blijven. Daarom heeft in nauwe samenwerking met Rijnvallei het projectteam van BRUIL Infra onder leiding van Arnold Wildekamp de fasering van de werkzaamheden uitgedacht. Het resultaat was een goed doordacht plan dat voor beide partijen werkbaar was.

Uitvoering

In het voorjaar zijn de werkzaamheden van start gegaan en dit verliep soepel. "Het personeel van BRUIL Infra spreekt dezelfde taal als wij. Dit werkt prettig en je weet wat je aan elkaar hebt"  aldus Martin van de Vendel, verantwoordelijk voor het project.  Tevens spreekt Rijnvallei haar waardering uit over het feit dat BRUIL Infra haar kennis uitdraagt. "Op een gegeven moment riep Paul (Paul Geurts, Uitvoerder bij BRUIL Infra red.) mij bij zich. Hij had een slechte plek in de ondergrond ontdekt besloot om hier grondverbetering toe te gaan passen, anders zou er mogelijk snel schade kunnen ontstaan nadat het asfalt zou zijn aangebracht. Ik had het zelf niet gezien en ik kan mij voorstellen dat er aannemers zijn die hier gewoon over heen hadden geasfalteerd. Ik ben blij dat BRUIL Infra dit niet heeft gedaan."Eén en ander komt voort uit de werkinstructie zoals deze bij BRUIL is ingevoerd. "We ontzorgen onze klant. Samen met de klant werken we als betrouwbare partner aan oplossingen."

 

Tenslotte

Terugkijkend op het project kan Bert van Maren concluderen dat hij meer dan tevreden is. "In het begin dacht ik nog: Waar zijn we aan begonnen? Echter BRUIL Infra heeft bewezen dat zij ook dit soort klussen goed aan kunnen pakken. We hebben nu een schitterend terrein dat tevens voorzien is van een goede afwatering. Ik heb nog geen plas water kunnen ontdekken, en we hebben al wat regen gehad deze zomer..... We zijn echt tevreden. Volgende klussen zullen we weer op deze manier aanpakken. BRUIL Infra heeft dan wel op voorhand een voorsprong! "

De reactie van Van Maren is te begrijpen. Het resultaat mag er zeker zijn. Een rondgang over het terrein laat zien dat de mannen van BRUIL Infra professioneel werk hebben geleverd.  Een klus volgens het boekje.

Feiten & cijfers

+