HomeProjecten Reconstructie N310

Reconstructie N310

In opdracht van de gemeente Ede en de provincie Gelderland heeft de reconstructie van de N310 de verkeersveiligheid in Otterlo verbeterd en de leefbaarheid van het gebied vergroot. 

Herinrichting N310 in Otterlo

Tijdens de reconstructie zijn de trottoirs, fietspaden en het wegdek van de N310 in Otterlo opnieuw aangebracht. Na gereedkoming van de werkzaamheden is de verkeersveiligheid verbeterd.

Bouw Ecoduct

Tijdens de reconstructie van de N310 is de weg op de plaats van het ecoduct verdiept gelegd. Daarna is het ecoduct over de weg op maaiveldniveau aangelegd. De provincie Gelderland heeft samen met Rijkswaterstaat gewerkt aan de bouw van het ecoduct. Met de aanleg van het ecoduct kunnen dieren veilig de N310 oversteken. De Harderwijkerweg heeft tot aan Otterlo aan beide zijden rasters. Dieren kunnen niet meer op de weg komen, wat ook de verkeersveiligheid ten goede komt. De werkzaamheden aan het ecoduct zijn verricht door Aannemerscombinatie H2Eco.

Feiten & cijfers

+