Bruil Infra: de allround wegenbouwer

Wij staan bekend als allround wegenbouwer en voelen ons dan ook thuis in alle infrastructurele disciplines. Ons doel: mensen samenbrengen. Dankzij onze gemotiveerde, vakkundige en gepassioneerde medewerkers, én doordat wij onderdeel zijn van VolkerWessels, beschikken wij over talloze specialismen binnen ons vakgebied. Onze kernactiviteiten bestaan uit het ontwerpen en aanleggen, beheren en onderhouden van verhardingen in asfalt en beton. Maar wij kunnen én doen veel meer dan dat. Ook riolerings-, sanerings-, sloop-, funderings-, grond-, en straatwerkzaamheden behoren tot ons takenpakket.

wegwerkzaamheden asfalteren
Asfaltverharding

Welke verharding kiest u?

Voorafgaand aan de keuze voor een verharding is het voor u belangrijk om te weten wat de mogelijkheden zijn. Kiest u voor een elementverharding, betonverharding, halfverharding of toch asfalt? Samen met o.a. ons dochterbedrijf GAIM realiseren wij uw project van A tot Z, van ontwerp tot aanleg. GAIM is hét adviesbureau dat u op weg helpt bij het ontwerp, doorrekenen van verhardingsconstructies, opstellen van onderhoudsplannen, schrijven van bestekken en het vervaardigen van de bijbehorende tekeningen. Vervolgens zijn wij de partij die uw verharding aanlegt.

Asfaltverharding
Met ruim 100 jaar ervaring en ruime kennis op het gebied van asfaltverhardingen, zijn wij in staat alle denkbare asfaltverhardingen aan te leggen. Dankzij vakkundige personeel en ons moderne machinepark, realiseren wij zowel grote, complexe projecten als kleine projecten. Of het nu gaat om een driebaans autoweg of een erfverharding, bij Bruil Infra bent u zeker van een perfect eindresultaat in asfaltverharding!  

Betonverharding
Samen met ons dochterbedrijf BKB werken wij aan de realisatie van betonverhardingen. Beton is dé ideale oplossing voor vele infrastructurele toepassingen vanwege de sterkte, slijtvastheid en stroefheid. Daarnaast is beton zeer onderhoudsvriendelijk, vormvast en bestand tegen hoge aslasten en agressieve stoffen zoals olie en meststoffen. Zo zie je beton vaak terugkomen bij rotondes, spoor- en trambanen, fietspaden, vliegveldverhardingen en plattelandswegen. Opdrachtgevers kiezen steeds vaker voor een gekleurde betonconstructie, vooral op plaatsen in stedelijke gebieden. Het oog wil immers ook wat. Bij ons kunt u terecht voor betonverhardingen in alle denkbare mengsels, kleuren en printmotieven!

Erfverharding
’s Morgensvroeg om 07:00 onderweg naar de weides of akkerlanden verderop? De kans is groot dat u uw route aflegt over asfalt van Bruil Infra. Wij zijn, net als u, geworteld in Gelderse grond en kennen de provincie als geen ander. Onze kennis van asfalt en beton passen wij niet alleen toe voor de aanleg van wegen. De aanleg van erfverhardingen is namelijk ook één van onze specialiteiten. Binnen uw boerenbedrijf zorgen wij voor de beste ondergrond, welke bestand is tegen de inwerking van zuren uit ruwvoer zoals mais, kuilgras en hooi. De levensduur van uw erfverharding, voergang, silovloer, stalvloer en toegangsweg is met onze asfaltoplossingen maximaal.

Is uw erf aan onderhoud of vervanging toe? Wij denken graag met u mee! Neemt u voor meer informatie over erfverhardingen contact op met Jos Wilting via 0318-627700.

Straatwerk

Straatwerk is vakmanschap en wordt uitgevoerd door echte vakmensen die houden van hun vak. ‘Hun' straat moet er uiteindelijk piekfijn uitzien!

Straatwerk in de binnenstad of binnen drukbevolkte gebieden zijn vaak de lastigste klussen, want: straatwerk betekent vaak hinder voor de omgeving. En dat is precies wat wij willen voorkomen. Wij hechten tijdens ons straatwerk daarom veel waarde aan de informatievoorziening en communicatie richting alle betrokkenen. Voor, tijdens én na de werkzaamheden. Hiermee creëren wij draagvlak en begrip bij bijvoorbeeld bewoners, winkeliers en lokale bedrijven. Tevens zorgen een goede voorbereiding, uitgekiende planning en strakke logistieke organisatie van het straatwerk voor de minste overlast en hinder. En niet minder belangrijk: voor kostenbesparing en dus een scherpe prijs op alle straatwerken voor u!  

Fundering.png

Fundering

U kunt bij ons terecht voor de productie van verschillende soorten fundering. Wij produceren zowel ‘mixed-in-place’ als ‘mixed-in-plant’ funderingen. Een ‘mixed-in-place’ fundering wordt ter plekke geproduceerd met de benodigde grond en bindmiddelen. Transportkosten blijven hierbij bespaard. Bij een ‘mixed-in-plant’ fundering bewerken wij de grondstoffen op een (mobiele) werkplaats elders. Vervolgens brengen wij de gestabiliseerde grond aan op de juiste plek. Voordeel van ‘mixed-in-plant’ is de betere beheersing van het productieproces.

Grondwerk

Grondwerk

Van dijkverbeteringen, zandwinning en landschapsinrichting tot de aanleg van golfbanen. Met een ruime ervaring binnen dit vakgebied én al het benodigde materieel in eigen beheer, realiseert Bruil Infra diverse grondwerken voor grote en kleine partijen.

Riolering

Riolering

Water is schaars, en moet ook als zodanig worden behandeld. Een duurzaam gebruik en verbruik van water zijn van groot belang! Voor de afweging in keuze en de uiteindelijke aanleg, inclusief onderhoud, is Bruil Infra voor u de juiste partner. Korte termijnoplossingen zijn voor ons geen oplossing. Ons uitgangspunt is het realiseren van duurzame rioleringsoplossingen, met behulp van duurzame materialen.  

Sanering

Bruil Infra is gecertificeerd volgens de BRL 7000 ‘Uitvoering Bodemsanering’. Wij hebben alle benodigde kennis en ervaring met vele saneringstechnieken, zowel institu als traditioneel. Van bodemonderzoek, saneringsonderzoek en uitvoering tot de evaluatie. Alle onderdelen worden in eigen beheer gerealiseerd, inclusief het aanvragen van de vereiste vergunningen en het binnenhalen van eventuele subsidies.

Sloopwerkzaamheden

Ook onze sloopwerkzaamheden gebeuren op een duurzame wijze. Daar waar het voorheen een kwestie van ‘kapot slaan en afvoeren’ was, vraagt het sloopproces tegenwoordig om een doordachte en professionele aanpak. Wij zorgen bij ieder sloopwerk voor een technisch, economisch en milieukundig verantwoorde verwijdering van het object of verharding. Wanneer mogelijk, blazen wij nieuw leven in vrijkomende materialen. Dát noemen wij duurzaam ondernemen.

 

+