HomeNieuws Samenwerken aan een veilige en mooie IJsseldelta

Samenwerken aan een veilige en mooie IJsseldelta

Actueel

Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, met als opdrachtgevers Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel, bestaat uit twee maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de middellange termijn te borgen: een zomerbedverlaging (2,3 m) van de IJssel en het aanleggen van een nieuwe hoogwatergeul tussen de IJssel en het Drontermeer.

Struinen, wandelen en fietsen

Naast het waarborgen van de waterveiligheid worden in vijf uiterwaarden de natuurwaarden versterkt, komt er een nieuwe verkeersbrug, nieuwe waterkeringen, 350 hectare nieuwe deltanatuur, recreatievaart en vele nieuwe wandel- en fietspaden. Het project zorgt hierdoor op verschillende gebieden voor een stimulans en kenmerkt zich dan ook als een duurzaam gebiedsontwikkelingsproject.

GAIM

Namens GAIM, het Gelders Adviesbureau voor Infrastructuur & Milieu, ben ik, Leon Lankhorst, van half februari t/m eind mei betrokken geweest bij het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Het project wordtuitgevoerd door Isala Delta dat een aannemerscombinatie is tussen Van Hattum & Blankevoort en Boskalis.

 

Op de projectlocatie in Kampen heb ik ondersteuning gegeven op het gebied van Systems Engineering (SE). Dit was het uitvoeren van systeemanalyses en het opzetten van het vergunningenproces. Het opzetten is vanaf het moment dat een vergunning bij Isala Delta binnenkomt en vertaald moet worden naar het managementtool ViSE (VolkerInfra Systems Engineering). In VISE structuren wij alle eisen die uit de contractdocumenten komen om deze vervolgens aan te tonen. Veel complexe projectcontracten hebben te maken met abstracte eisen die aanzetten tot creatieve oplossingen. De oplossingsrichtingen komen daardoor meer bij de aannemers terecht. Middels SE bieden wij een heldere structuur en is inzichtelijk hoe de ontwerpkeuzes gemaakt worden.

Systems Engineering

Het leuke naast SE is dat je ook veel meekrijgt van overige disciplines zoals project- en omgevingsmanagement, het ontwerp, maar ook risico- en contractmanagement. Kennis opdoen van verschillende disciplines doe je dan al snel en het helpt je in je persoonlijke ontwikkeling.

 

Vanuit GAIM zijn wij nu ruim twee jaar bezig met het uitvoeren van SE-werkzaamheden. Dit project bood dan ook een uitgebreide kans om de implementatie van SE beter te begrijpen. Met de ervaringen die wij hebben opgedaan kunnen wij nu gerichter SE op verschillende projecten inzetten. Van huis uit zijn wij voornamelijk verbonden aan asfaltprojecten. Door het werk van Isala Delta zijn wij reeds ook betrokken bij niet asfaltprojecten. Voorbeelden zijn Het Gelders Huis en Realisatie Geluidschermen A13|A27. Door de kennis en ervaringen die wij opgedaan hebben zetten wij de structuren in ViSE zelf op en bieden wij ondersteuning in tender-, ontwerp- en realisatiefases!

 

Leon Lankhorst
Projectvoorbereider GAIM

+